بارگذاری
ما ایده ها و آرزو هایمان را به واقعیت تبدیل میکنیم.

۲۸۰۶ در یک نگاه…

ما در سال ۱۳۹۵ با تاسیس اولین کارخانه تولید استارت آپ خصوصی در کشور ایران توانستیم به عنوان اولین مجموعه تولید استارت آپ گامی بلند در راستای گسترش نوآوری برداریم.تیم تحقیق و پژوهش ما با بررسی عمده مشکلات و دغدغه های مردم جامعه و نیاز سنجی اقدام به ایده پردازی و خلق ایده مینماییم. از اهداف اصلی تاسیس این کارخانه میتوان اشتغالزایی،توسعه کارآفرینی ،مدرنیزه کردن انواع کسب و کارها،پیشرفت کشور همگام با دانش و تکنولوژی روز دنیا و مهم تر از همه تسهیل ارائه انواع خدمات و فعالیت های روزانه زندگی را نام برد که با خلق طرح های استارت آپی به این اهداف ،جامه ی عمل پوشاندیم.ما سعی داریم با نوسازی و روانسازی جریان های موجود کمک شایانی به چرخه اقتصاد کشورمان داشته باشیم.سپس با تکمیل فرآیند های اجرایی به فاز نخست از ارائه اولیه دست پیدا میکنیم . در صورت گذر موفق از این مرحله با تخصیص سرمایه و امکانات متناسب وارد فاز توسعه و اجرای نهایی میشویم.

منابع

واحد ها و تیم اجرایی،
منابع مالی،دفاتر و تجهیزات
ناوگان لجستیک تجهیز شده

ماموریت ما

ارتقاء کسب کار نوین سنتی به تکنولوژی روز دنیا تبدیل ایده های تجاری به شرکت
بررسی و کاوش نیازهای جامعه مدرن
خلق استارت آپ های نوین

چشم انداز ما

تغییر سبک زندگی همگام با پیشرفت تکنولوژی کاهش هزینه های زندگی مدرن
شفاف سازی و جلب اعتما

با خدمات  کارخانه استارت آپ ۲۸۰۶  آشنا بشید.

توسعه کسب و کار

mvp حداقل محصول قابل ارائه

طراحی مدل کسب و کار

طراحی ایده

همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست شهرداری منطقه ۵ شهرداری منطقه ۲ شهرداری منطقه ۳ وزارت رفاه و کار اجتماعی